Brukanvisning för Camstrap

  • HUR FÄSTER DU DIN REMM PÅ ENHETEN

    Kolla på videon hur du installerar Camstrap på din enhet på bara några sekunder. Ett universellt system som är kompatibelt med alla enhetsmodeller.

  • SÄTT DIN REMM I SELELÄGE

    Kolla på videon och se hur du växlar remmen till seleläge och rör dig fritt med din apparat.

  • SÄTT DIN REMM I AXELLÄGE

    Kolla på videon för att se hur du installerar Camstrap på din enhet i bara några sekunder. Ett universellt system som är kompatibelt med alla enhetsmodeller.

VÅR SAMLING AV HANDS-FREE-REMMAR